Record details

Title
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
Author
    Jánoš, Vít
    Klimeš, Jan
    Nýdl, Tomáš
    Rybář, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 92-96
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Disruption of Ondřejník Hill synclinal chine in Podbeskydy hully country
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    deep seated
    landslide inventory
Keyword
    Hřbetu
    Ondřejníku
    Pahorkatině
    Podbeskydské
    Rozpad
    Synklinálního
Abstract (in czech)
   Byly studovány hluboce založené svahové deformace horského hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině. Charakteristickým rysem je recentní rozpad plochého synklinálního hřbetu provázený stupňovitými poklesy
Abstract (in english)
   The study concerns deep seated slope movement in the region of Ondřejník Hill in Podbeskydy hilly country. There is a characteristic phenomenon - disruption of a flat field at the synclinal chine where even a graben-like structure develop.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012