Record details

Title
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
Author
    Foldyna, Josef
    Sitek, Libor
    Ščučka, Jiří
Conference
    Sanace/12. : 16.05.2002-17.05.2002 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sanace. Sborník přednášek
Pages
    s. 321-328
Notes
    Projekt: GA105/00/0235, GA ČR
    Projekt: IAA2086001, GA AV ČR
    Překlad názvu: Disintegration of concrete and rocks by modulated water jet: laboratory experiments
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    concrete
    rocks
    water jet
Keyword
    Betonu
    Experimenty
    Hornin
    Laboratorní
    Modulovaným
    Paprskem
    Rozpojování
    Vodním
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá problematikou přípravy povrchu betonu a hornin před sanací pomocí modulovaného vodního paprsku. Jsou uvedeny vybrané výsledky laboratorních zkoušek rozpojování různých druhů betonu a hornin a porovnány s výsledky rozpojování betonu a hornin kontinuálním vodním paprskem za stejných podmínek.
Abstract (in english)
   Problem of preparation of concrete and rock surfaces before repair using modulated water jet is a subject of the paper. Selected results of laboratory tests of disintegration of various types of concrete as well as rocks are presented and compared with results of concrete and rock disintegration by means of continuous water jet under the same operating conditions.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012