Record details

Title
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
Statement of responsibility
    Jiří Chrt
Other titles
    On the extent and position of the phyllitic series and Carboniferous in Eastern Krušné hory Mts
Author
    Chrt, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 4
Pages
    s. 129-132
Year
    1998
Notes
    3 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    baryt
    fluorit
    fylit
    karbon
    krušnohorské krystalinikum
    mineralizace
    mylonit
    ryolit
    vrt
    vulkanodetrity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Moldava (Teplice)
Keyword
    Fylitové
    Horách
    Karbonu
    Krušných
    Moldavě-Vápenici
    Pozice
    Rozsah
    Série
    Východních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012