Record details

Title
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
Statement of responsibility
    Jaroslav Feda
Author
    Feda, Jaroslav, 1929-2007
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 3
Pages
    s. 7-8
Year
    2004
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    homogenita
    laboratorní zkoušky hornin
    materiál nezpevněný
    mechanika zemin
    písek
    porozita
    zhutnění
    zrnitostní křivka
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Praha-Zbraslav
    Žatec (Louny, Žatec)
Keyword
    Charakteristika
    Důležitá
    Pórovitosti
    Rozsah
    Sypkých
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012