Record details

Title
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
Statement of responsibility
    Antonín Seifert, Pavel Lhotský
Author
    Lhotský, Pavel
    Seifert, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 2
Pages
    s. 33-35
Year
    1989
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    Český masív
    genetické typy rudních ložisek
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Geographical name
    ČSSR-Čechy
    ČSSR-Morava
Keyword
    Českém
    Deficitních
    Ložiska
    Masívu
    Perspektivní
    Rozsypová
    Surovin
    Zdroj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012