Record details

Title
    Rozsypová ložiska cínu na malajsijském poloostrově
Statement of responsibility
    Vladimír Šibrava
Other titles
    Placer tin deposits on the Malayan Peninsula
Author
    Šibrava, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 1
Pages
    s. 18-21
Year
    1991
Notes
    1 obr., 6 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ceny
    ekologie
    ekonomika těžby
    ložiska rud
    produkce
    rozsyp
    rudy Sn
Geographical name
    Malajsie
Keyword
    Cínu
    Ložiska
    Malajsijském
    Poloostrově
    Rozsypová
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá geologií e ekonomikou těžby rozsypových ložisek cínu v Malajsii. Těžba z těchto ložisek činí více než 95 celkové těžby cínu v zemi. Nejvýznamnější a nejpočetnější ložiska jsou v západní části poloostrova, kde vystupují cínonosné granity. Při východním pobřeží vystupují ložiska již v menším rozsahu. Primárními zdroji cínu v sedimentech jsou granity schvrchnokarbonského a schvrchnotriasového stáří. Malasijské rozsypy jsou vázány hlavně na kontinentální prostředí a jsou převážně fluviálního nebo proluviálního původu. Jsou uvedeny příklady některých dolů, důsledky těžby na životní prodtředí a ekonomické stimuly dalšího využití ložisek. Cínová provincie jv. Asie je nejdůležitější oblastí na světě se 70 cínu vytěženého v tomto století
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012