Record details

Title
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
Statement of responsibility
    Eliáš Feriančik
Other titles
    Development of methods and laboratory techniques in geological investigations and research
Author
    Feriančik, Eliáš
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 5
Pages
    s. 147-149
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    efektivnost geologického průzkumu
    metody analytické
    metody laboratorní
    preparace vzorků
    příprava vzorku
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Geologickom
    Laboratórnych
    Metód
    Prác
    Prieskume
    Rozvoj
    Techniky
    Výskume
Abstract (in czech)
   Přechod na tržní ekonomiku vyžaduje nové trendy analytické metodiky. Hlavní důraz je třeba klást hlavně na tyto oblasti: rozvoj metod pro analytiku životního prostředí, rozvoj metod pro přípravu a analýzu vysoce čistých materiálů, rozvoj kvantitativní fázové analýzy pro potřeby technologie a úpravnictví a rozvoj malokapacitních laboratorních výrobních systémů pro malotonážní výrobu vzorků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012