Record details

Title
    Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
Author
    Fifernová, Martina
    Hudec, Vladimír
    Kondrová, Lucie
    Krejčí, Zuzana
    Kuttelwascher, Radek
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR
Pages
    4
Keyword
    Budování
    ČGS
    Databáze
    Geologické
    GIS
    Mapové
    Národní
    Podnikového
    Rozvoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014