Record details

Title
    Rozvoj větrné energetiky v ČR: lokalizační, realizační a percepční aspekty šíření inovace
Author
    Frantál, Bohumil
    Kunc, Josef
Conference
    Udržitelná krajina: rizika teritoriálních polarizací (01.06.2009-05.06.209 : Sedlec-Prčice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Udržitelná krajina: rizika teritoriálních polarizací
Pages
    S. 20-20
Notes
    Projekt: KJB700860801, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Wind energy development: localization, realization and perception aspects of the innovation diffusion
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech Republic
    innovation diffusion
    wind energy
Keyword
    Aspekty
    ČR
    Energetiky
    Inovace
    Lokalizační
    Percepční
    Realizační
    Rozvoj
    šíření
    Větrné
Abstract (in czech)
   Boom výstavby větrných elektráren (jako efektivní prostředek státy deklarovaného zvyšování podílu energetické produkce z tzv. obnovitelných zdrojů a zároveň objekt podnikatelského zájmu a potenciální zdroj rozvojových investic pro zainteresované obce) se stal během posledních let fenoménem, který v mnoha zemích názorově rozdělil jak odborníky, tak i laickou veřejnost a politickou reprezentaci na všech úrovních (lokální, regionální, národní). Ačkoliv by se mohlo zdát, že prostorové šíření tohoto fenoménu bude determinováno čistě vhodnými klimatickými a fyzicko-geografickými podmínkami území (dostatečný větrný potenciál a absence limitních faktorů z hlediska regulativ výstavby a ochrany přírody a krajiny), tak výzkumy i samotná praxe ukazují, že klíčovými pro realizaci projektů jsou politicko-institucionální faktory a sociální akceptace.
   Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na lokalizační, realizační a zejména percepční aspekty tohoto fenoménu a snaží se dát jeho prostorové rozmístění do souvislosti s dalšími socioekonomickými indikátory.
Abstract (in english)
   The paper deals with the localization and realization factors of the wind energy development (WED) in the Czech Republic and analyze a relationship between the diffusion of this phenomenon to selected environmental and socio-economic indicators. The authors regard the WED as a process of spreading of a new technology in space and time, or as innovation diffusion which is in principle regionally unequal due to different factors whose validity and significance is tested. The emphasis is put also on the motivation factors and risk perception that induce the adoption/rejection of innovation at the level of municipalities.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012