Record details

Title
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
Other titles
    Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention exploitation of raw materials
Author
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Pechar, Tomáš
    Spudil, Jiří
    Wasay, Abdul
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Afghanistan, coal, marble, gypsum, limestone, cement factory
Keyword
    Afghánistánu
    Fungování
    Geologických
    Institucí
    Obnově
    Pomoc
    Rozvojová
    Surovinových
    Využívání
    Zaměřením
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   V letech 2005 a 2006 se Česká geologická služba spolu s G E T s.r.o. (koordinátor projektu), s Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity (všechny Praha), Geologickou službou Afghánistánu a Kábulskou univerzitou - fakultou geologických věd (obě Kábul, Afghánistán) podílela na projektu "Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů". Tento projekt byl realizován v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky v letech 2005 - 2007.
Abstract (in english)
   Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention exploitation of raw materials
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014