Record details

Title
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
Statement of responsibility
    Ilja Knésl, Tomáš Pechar, Karel Martínek, Jiří Spudil, Abdul Wasay
Other titles
    Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention to exploitation of raw materials
Author
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Pechar, Tomáš
    Spudil, Jiří
    Wasay, Abdul
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 153-156
Year
    2007
Notes
    4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    553
    622.1
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    geologická služba
    ložisko mramoru
    ložisko sádrovce
    ložisko vápence
    mezinárodní spolupráce
    prospekce
    průzkum ložiska
    suroviny cementářské
    uhlí
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Afghánistán
Keyword
    Afghánistánu
    Fungování
    Geologických
    Institucí
    Obnově
    Pomoc
    Rozvojová
    Surovinových
    Využívání
    Zaměřením
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012