Record details

Title
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
Other titles
    Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention to exploitation of raw materials.
Author
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Pechar, Tomáš
    Spudil, J..
    Wasay, Abdul
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geoscience Research Reports for 2006, Czech Geological Survey, Prague.
Vol./nr.
    Roč. 2007, č. 1
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Afghanistan
    Development assistance
    geological institutions
    raw materials
Keyword
    Afghánistánu
    Fungování
    Geologických
    Institucí
    Obnově
    Pomoc
    Rozvojová
    Surovinových
    Využívání
    Zaměřením
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů byla v letech 2004-2005 zaměřena mj. na vyhledávání surovin pro cementářský průmysl.
Abstract (in english)
   Development assistance for Afghanistan in restoration geological institutions with special attention to exploitation of raw materials were focused in the 2004-2005 mainly on exploration of raw materials for cement industry.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012