Record details

Title
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
Statement of responsibility
    Władysław Moryc
Other titles
    Development of research on Western Carpathian Miocene deposits in the Bielsko - Kraków area
Author
    Moryc, Władysław
Language
    polsky
Source title - serial
    Geologia
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 1
Pages
    s. 5-73, 2 sklád. příl.
Year
    2005
Notes
    26 obr. v textu, 2 obr. v příl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 66-73
    il.
    Zkr. název ser.: Geologia (Kraków)
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    litostratigrafie
    mapa strukturní
    miocén
    pánev sedimentační
    podloží
    vrt hluboký
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Badań
    Bielsko
    Karpatach
    Kraków
    Miocenu
    Obszarze
    Rozwój
    Utworów
    Zachodnich
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012