Record details

Title
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
Statement of responsibility
    Koloman Iványi
Other titles
    Metal mining of Czech Republic - history, presence, future
Author
    Iványi, Koloman
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 3
Pages
    s. 91-96
Year
    1997
Notes
    1 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    historie
    hornictví
    ložiska rud
    rudy
    výchova
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Budoucnost
    české
    Hornictví
    Minulost
    Republiky
    Rudné
    Současnost
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012