Record details

Title
    Rudní ložiska Norilské oblasti
Statement of responsibility
    Jaroslav Jiránek
Other titles
    Ore deposits of the Norilsk area
Author
    Jiránek, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 7-8
Pages
    s. 216-219
Year
    1993
Notes
    2 obr., 3 tab.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geneze ložiska
    geologie ložisek rud
    intruzívní ložiska
    parageneze
    rudy Cu
    rudy Ni
    žilník
Geographical name
    SNS-Sibiř západní
Keyword
    Ložiska
    Norilské
    Oblasti
    Rudní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012