Record details

Title
    Rudní ložiska Polska
Statement of responsibility
    Jarosław Badera, Jakub Jirásek, Sławomir Kędzior, Zbigniew Mirkowski
Author
    Badera, Jarosław
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Kędzior, Sławomir
    Mirkowski, Zbigniew
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 4
Pages
    s. 16-20
Year
    2008
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    55(1)
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    Český masiv
    historie
    hornictví
    kontrola litologická
    kontrola strukturní
    ložiska rud
    predikce
    rudy Ag
    rudy Au
    rudy Cu
    rudy Pb
    rudy Zn
    využití nerostných zdrojů
    Západní Karpaty
    zásoby
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Ložiska
    Polska
    Rudní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012