Record details

Title
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
Statement of responsibility
    Bohuslav Fojt, Petr Dobeš, Karel Malý & Radek Škoda
Other titles
    Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic)
Author
    Dobeš, Petr, 1960-
    Fojt, Bohuslav
    Malý, Karel, 1970-
    Škoda, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1-2
Pages
    s. 3-18
Year
    2008
Notes
    1 obr., 9 fot., 4 diagr., 7 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    bizmut
    chemismus minerálů
    chróm
    dolomit
    geneze
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    letovické krystalinikum
    měď
    nikl
    olovo
    serpentinit
    spinelidy
    sulfidy
    železo
    žíla
Geographical name
    Česko
    Letovice (Blansko, Boskovice)
Keyword
    Dolomitových
    Hadcích
    Krystalinika
    Letovického
    Minerály
    Rudní
    žil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012