Record details

Title
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
Statement of responsibility
    Zdeněk Losos, Antoni Muszer, Václav Vávra, Jana Hladíková
Other titles
    Ore mineraliyation from the Polish part of the Žulová Massif
Author
    Hladíková, Jana
    Losos, Zdeněk
    Muszer, Antoni
    Vávra, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 56-57
Year
    1998
Notes
    2 tab., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    chlority
    granitoidy
    granitoidy silesika
    hydrotermální podmínky
    izotopy S
    mineralogie topografická
    prvky ryzí
    sulfidy
    sulfosoli
    zdroje zrudnění
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    14-24
    85-043
    části
    Jeseník
    List
    Masívu
    Mineralizace
    Navazuje
    Nysa/Polská
    Polské
    Republika/
    Rudní
    žulovského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012