Record details

Title
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
Statement of responsibility
    Josef Skalický
Author
    Skalický, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 2
Pages
    s. 50-53
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    alterace
    arzenopyrit
    asociace
    hematit
    kasiterit
    křída-svrchní
    mapa geologická
    mezinárodní spolupráce
    molybdenit
    paleogén
    proces hydrotermální
    prognózy zásob
    wolframit
    žíla
Geographical name
    Vietnam
Keyword
    Mineralizace
    Okolí
    Phan
    Rangu
    Rudní
    VSR
Abstract (in czech)
   Regionální a geologické mapování 1:50 000 a stanovení nových výskutů rud zařazených do kategorií prognóz A-I, A-II, A-III, B-I. Mineralogická a genetická charakteristika minerálních asociací
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012