Record details

Title
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
Statement of responsibility
    Luboš Stárka
Other titles
    Ore mineralization in the structural borehole Heřmanovice-1 (SVH-1)
Author
    Stárka, Luboš
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 164-166
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    geologie regionální
    karotáž
    ložisko stratiformní
    moravský devon a spodní karbon
    profil vrtný
    rudy Au
    rudy barevných kovů
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Heřmanovice
Keyword
    Heřmanovice-1
    Mineralizace
    Rudní
    Strukturním
    SVH-1
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012