Record details

Title
    Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Arnošt Galle
Author
    Galle, Arnošt
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 1
Pages
    p. 41-58
Year
    1994
Notes
    1 obr., 4 pl., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Anthozoa
    Barrandien
    devon-střední
    eifel
    nálezy
    popis organismu
    Rugosa
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Koněprusy
Keyword
    Acanthopyge
    Barrandian
    Corals
    Czech
    Devonian
    Koněprusy
    Limestone
    Middle
    Republic
    Rugose
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012