Record details

Title
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Miroslav Malkovský, Václav Bucha, Josef Horáček
Author
    Bucha, Václav
    Horáček, Josef
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 1
Pages
    s. 2-5
Year
    1989
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    552
Subject category
    podkrušnohorské pánve
    sedimentologie, litologie
    terciér
Keyword
    části
    Hnědouhelné
    Mostecké
    Pánve
    Rychlost
    Sedimentace
    Severočeské
    Terciéru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012