Record details

Title
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
Statement of responsibility
    Vladimír Kropáček, Miroslav Malkovský
Other titles
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
    Sedimentation rates of the Lower Miocene in the Nosislav-3 Borehole (Carpathian Foredeep, Moravia)
Author
    Kropáček, Vladimír
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 119-124
Year
    1993
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    magnetizace remanentní
    miocén-spodní
    Paratethys
    profil vrtný
    rychlost sedimentace
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Nosislav (Brno-venkov, Židlochovice)
Keyword
    Miocénu
    Nosislav-3
    Rychlosti
    Sedimentace
    Spodního
    Vrtu
Abstract (in english)
   Based on the measurements of the natural remanent magnetic polarization (NRMP) of the core samples from the depths of 66,0 - 456,2 m in the Nosislav-3 Borehole (the Carpathian Foredeep, Moravia), the sedimentation rates of the Lower Miocene were accounted both for the time intervals of individual magnetic polarities and for the regional chronostratigraphical stages of the Central Paratethys (defined here by magnetostratigraphy; see Fig. 1, Col. 4). Three periods of the most rapid sedimentation rates were determined: 117 mm/ka between 360.0 and 420.0 m (i. e. 18.25-18.96 Ma), 206 mm/ka between 278.0 and 338.0m (17.28-17.76Ma) and 566mm/ka between l40.0 and 242.0m (16.54-16.72Ma).
   The average sedimentation rates for the individual regional chronostratigraphical stages of the Central Paratethys were as follows: the lowest one was in Eggenburgian - 71 mm/ka, in Ottnangian it was 97 mm/ka and highest rate was in Karpatian -159 mm/ka.If we compare the measured sedimentation rates with the data from literature, the sedimentation rates in the Carpathian Foredeep in the surroundings of the Nosislav-3 Borehole are close to the lower limit of the published values (e. g. KUKAL (1990) gives a range from 40 to 1 000 mm/ka for foredeeps). Since no reliable chronological data for the individual chronostratigraphical stages are available, the calculated sedimentation rates are not exact; they are, for instance, much lower than those calculated for the Moravian part of the Carpathian Foredeep by VASS and CECH, 1983 and VASS, 1987 - 178 to 200 mm/ka for the Eggenburgian and Ottnangian, and 320 to 480 mm/ka and 1 200 mm/ka for the Karpatian, respectively.
   The above given sedimentation rates calculated on the basis of the NRMP polarity measurement are also lower than those known from other sedimentary basins
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012