Record details

Title
    Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)
Other titles
    Native silver from Helenín (Jihlava Ore District)
Author
    Houzar, Stanislav
    Malý, Karel
    Štelcl, Jindřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta rerum naturalium
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    Jihlava Ore District
    native silver
Keyword
    Helenína
    Jihlavský
    Revír
    Rudní
    Ryzí
    Stříbro
Abstract (in czech)
   Na rudních haldách středověkého stříbrného dolu v Heleníně (jihlavský rudní revír) byly nově zjištěny ojedinělé nálezy stříbra. Stříbro má téměř ryzí charakter (Ag> 99%) a vyskytuje se v křemenem dominantní minerální asociaci spolu se supergenními hydrooxidy Fe, akantitem, anglesitem a cerusitem, včetně zbytků galenitu, sfaleritu, chalkopyritu a chalkolitu (?). Stříbro je pravděpodobně produktem oxidačně-cementačních procesů.
Abstract (in english)
   New sporadic native silver in dumps of medieval silver mine in Helenín (Jihlava ore district) was found. The silver is almost fine (Ag>99%) and occurs in quartz-dominant mineral assemblages with supergenne hydrooxides Fe, acanthite, anglesite and cerusite, including relics of galena, sphalerite, chalkopyrite and chalcolite (?). Silver is probably product of oxidation-cementation processes.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012