Record details

Title
    Sádrovce z Března u Chomutova
Statement of responsibility
    Oldřich Janeček, Pavel Coufal
Author
    Coufal, Pavel
    Janeček, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    s. 27-29
Year
    2008
Notes
    5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.9
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    sádrovec
    sběratelství
    severočeská pánev
    sulfáty
    uhlí hnědé
Geographical name
    Březno (Chomutov, Chomutov)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Března
    Chomutova
    Sádrovce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012