Record details

Title
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
Statement of responsibility
    Jakub Jirásek
Author
    Jirásek, Jakub, 1978-
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 4
Pages
    s. 276-279
Year
    2006
Notes
    1 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    551.4
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    55
    553
Subject group
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola litologická
    kontrola stratigrafická
    kontrola strukturní
    lokalita mineralogická
    ložisko sádrovce
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    pseudokras
    reliéf
    sádrovec
    sběratelství
Geographical name
    Polsko-Kraków
Keyword
    Kras
    Nidy
    Polsko
    řeky
    Sádrovcový
    údolí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012