Record details

Title
    Sádrovec z Kučlína u Bíliny
Statement of responsibility
    Zdeněk Dvořák
Other titles
    Gypsum from Kučlín near Bílina
Author
    Dvořák, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 232
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    krystal
    lokalita mineralogická
    ložisko diatomitu
    sádrovec
    sbírka
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kučlín (Teplice)
Keyword
    Bíliny
    Kučlína
    Sádrovec
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012