Record details

Title
    Síra ze Sicílie
Statement of responsibility
    Dalibor Velebil
Author
    Velebil, Dalibor
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 2
Pages
    s. 110-119
Year
    2004
Notes
    8 obr., 11 fot.
    Bibliografie na s. 117-119
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    aragonit
    asociace minerální
    celestin
    hauerit
    historie
    kalcit
    lokalita mineralogická
    ložisko síry
    melanoflogit
    mineralogie topografická
    síra ryzí
    těžba
Geographical name
    Agrigento (Itálie-Sicílie)
    Caltanissetta (Itálie-Sicílie)
    Enna (Itálie-Sicílie)
    Itálie-Sicílie
Keyword
    Sicílie
    Síra
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012