Record details

Title
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
Statement of responsibility
    Ondrej Fábry
Other titles
    Current problems and prospects of the Spiš-Gemer mining
Author
    Fábry, Ondrej
Language
    slovensky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 3
Pages
    s. 73-76
Year
    1992
Notes
    4 tab.,2 bibl.
    res. angl., franc., něm., rus.
Subject group
    ekonomika těžby
    křemen
    rudy Cu
    rudy Fe
    Slovenské rudohoří
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nižná Slaná
    Rožňava
    Rudňany
    Slovinky
    Smolník
    Švedlár
Keyword
    Baníctva
    Perspektívy
    Problémy
    Spišsko-gemerského
    Súčasné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012