Record details

Title
    SHRIMP zircon ages from gneisses help locate the West-East Sudetes boundary (NE Bohemian Massif, SW Poland)
Statement of responsibility
    Teresa Oberc-Dziedzic, Krystyna Klimas, Ryszard Kryza, C. Mark Fanning, Stanisław Madej
Other titles
    International Conference Geology without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides, Abstract Volume (Variant.)
Author
    Fanning, C. Mark
    Klimas, Krystyna
    Kryza, Ryszard
    Madej, Stanisław
    Oberc-Dziedzic, Teresa
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-2
Pages
    p. 98
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    datování U/Pb
    geologie regionální
    krystalinikum
    moravskoslezská oblast
    tektonika bloková
    tektonika desková
    terán
    vrásnění kadomské
    západosudetská oblast
    zirkon
Geographical name
    Česká republika
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Ages
    Bohemian
    Boundary
    Gneisses
    Help
    Locate
    Massif
    NE
    Poland
    SHRIMP
    Sudetes
    SW
    West-East
    Zircon
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012