Record details

Title
    SPODNOBADENSKÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY ZASTIŽENÉ V LOMU KALCIT (BRNO-LÍŠEŇ)
Other titles
    The Lower badenian clastic sediments found in the Kalcit Quarry, (Brno-Líšeň)
Author
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 2
Pages
    4
Year
    2011
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Miocene, sedimentology, petrography, foraminifers
Keyword
    BRNO-LÍŠEŇ
    KALCIT
    KLASTICKÉ
    LOMU
    SEDIMENTY
    SPODNOBADENSKÉ
    ZASTIŽENÉ
Abstract (in czech)
   V lomu Kalcit (Brno-Líšeň) byly v rámci brněnských písků vyčleněny 4 litofacie (Sm, Sp, Gt and Gm). Indikují sedimentaci v prostředí hrubozrnné delty (Gilbertova delta). Generelně byl směr transportu k JV. Intraklasty v píscích na základě rozdílných foraminiferových společenstev dokládají různá depoziční prostředí v karpatu a spodním badenu. V asociaci průhledných těžkých minerálů dominují granáty.
Abstract (in english)
   The Lower badenian clastic sediments found in the Kalcit Quarry, (Brno-Líšeň)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014