Record details

Title
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
Statement of responsibility
    Petr Batík
Other titles
    SPOT inspects coal mining and landscape changes in Krušné hory piedmont
Author
    Batík, Petr, 1938-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 2
Pages
    s. 115-118
Year
    1995
Notes
    2 fot.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    dálkový přenos
    fotogeologie
    interpretace dat
    ložiska pevných paliv
    mapa geologická
    podkrušnohorské pánve
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Keyword
    Krajiny
    Podkrušnohoří
    Sledoval
    SPOT
    Těžbu
    Uhlí
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012