Record details

Title
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
Author
    Kozák, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    s. 319-321
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Zemětřesení v San Francisku 18. 4. 1906 - stoleté výročí této kalifornské katastrofy
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    earthquake
    history of seismology
    San Francisco 1906
Keyword
    18th
    1906
    Anniversary
    April
    Californian
    Disastrous
    Earthquake
    Francisco
    Hundred-year
    San
Abstract (in czech)
   Jsou uvedeny základní údaje o zemětřesení. Zdůrazněn je dopad škod na obyvatele města, ale i na rozvoj seismologie v USA tímto zemětřesením stimulovaný. Zmíněny jsou i nelegální pojistné machinace spojené s umělým zakládáním požárů ve městě.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013