Record details

Title
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
Author
    Adamovič, Jiří
Conference
    Sandstone Landscapes in Europe. Past, Present and Future. International Conference on Sandstone Landscapes (2. : 25.05.2005-28.05.2005 : Vianden, Lucembursko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ferrantia : travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle de Luxembourg
Vol./nr.
    Roč. 44, -
Pages
    s. 21-24
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Cementace pískovců a její geomorfologické a hydraulické důsledky
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    carbonate cement
    ferruginous cement
    geomorphology
    paleohydraulics
    sandstone
    sandstone landsforms
    siliceous cement
Keyword
    Cementation
    Geomorphic
    Hydraulic
    Implications
    Sandstone
Abstract (in czech)
   Křemitý, železitý a karbonátový tmel jsou nejčastějšími sekundárními složkami pískovců a často zcela vyplňují mezizrnové prostory. Přítomnost tmelu vyžaduje existenci zdroje příslušných prvků uvnitř nebo vně pánve, mobilizaci fluid příznivého chemického složení, pH a teploty schopných transportu těchto prvků, a podmínky v pánvi, za nichž jsou novotvořené minerály stabilní. Vešketé druhy tmelu mají vliv na paleohydraulické vlastonsti pískovcového masivu a ovlivňují tvorbu specifických tvarů zvětrávání a odnosu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012