Record details

Title
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
Statement of responsibility
    B. Sopková, J. Hlavatá, R. Prochác
Author
    Hlavatá, Jana
    Prochác, Robert
    Sopková, Bohuslava
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 3-4
Pages
    s. 272
Year
    2008
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Classfication no.
    550.8
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    cyklus sedimentační
    karotáž
    měření seizmické
    miocén
    stratigrafie sekvenční
    vídeňská pánev
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Hrušky (Břeclav, Břeclav)
    Morava (Česko)
Keyword
    Basin
    Depositional
    Environment
    Northern
    Sarmatian
    Vienna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012