Record details

Title
    Sb-gustavit a bournonit z Kutné Hory
Statement of responsibility
    Vladimír Hoffman, Vladimír Šrein, Zdeněk Trdlička
Other titles
    Sb-gustavite and bournonite from Kutná Hora
Author
    Hoffman, Vladimír
    Šrein, Vladimír
    Trdlička, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 5
Pages
    s. 313-316
Year
    1989
Notes
    2 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    elektronová mikroskopie a mikroanalýza
    moldanubikum
    polymetalické rudy (Pb-Zn-Cu-Ag)
    popisy nových minerálů, nové nálezy
    regionální mineralogie
    sulfidy, selenidy, teluridy, arsenidy, antimonidy, bismutidy
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Bournonit
    Hory
    Kutné
    Sb-gustavit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012