Record details

Title
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
Statement of responsibility
    Vladimír Hoffman, Zdeněk Trdlička, Max Kubát, František Novák
Other titles
    Sb-mineralization in the northern part of the Kutná Hora ore district (Bohemia)
Author
    Hoffman, Vladimír
    Kubát, Max
    Novák, František
    Trdlička, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 2
Pages
    s. 59-61
Year
    1994
Notes
    1 tab., 1 pl., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    fyzikální vlastnosti minerálů
    kutnohorské krystalinikum
    mineralogie topografická
    rudy barevných kovů
    Sb (antimon - 51)
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    části
    Kutnohorského
    Revíru
    Rudního
    Sb-mineralizace
    Severní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012