Record details

Title
    Scléractiniaire du Crétacé supérieur a Pavlovské vrchy en Moravie du Sud (Zone de Waschberg, bassin Ždánice-sous-silésien des Carpates externes, République tcheque)
Statement of responsibility
    Helena Eliášová
Author
    Eliášová, Helena
Language
    francouzsky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    An. 70, no. 3
Pages
    p. 35-38
Year
    1995
Notes
    2 pl., 8 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Anthozoa
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    nový taxon
    popis taxonů
    Scleractinia
Subject category
    ždánicko-podslezská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
    Pavlovské vrchy
Keyword
    Bassin
    Carpates
    Crétacé
    Externes
    Moravie
    Pavlovské
    République
    Scléractiniaire
    Sud
    Supérieur
    Tcheque
    Vrchy
    Waschberg
    Zone
    Ždánice-sous-silésien
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012