Record details

Title
    Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina: discussion on similarities and description of species from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians2
Statement of responsibility
    Bogusław Kołodziej
Other titles
    Koralowce z podrzędów Pachythecaliina i Rhipidogyrina (Scleractinia): dyskusja nad podobieństwami oraz opis gatunków z wapieni typu sztramberskiego, polskie Karpaty Zewnętrzne
Author
    Kołodziej, Bogusław
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Vol. 73
Pages
    p. 193-217
Year
    2003
Notes
    2 obr., 25 fot.
    Bibliografie na s. 214-216
    il.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fylogeneze
    jura
    křída-spodní
    nový taxon
    popis taxonů
    Rugosa
    Scleractinia
    septa
    taxonomie
    tithon
    vápenec
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko
    Štramberk (Nový Jičín, Kopřivnice)
Keyword
    Carpathians2
    Corals
    Description
    Discussion
    Limestones
    Outer
    Pachythecaliina
    Polish
    Rhipidogyrina
    Scleractinian
    Similarities
    Species
    Suborders
    Štramberk-type
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012