Record details

Title
    Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm - Rysova hora
Author
    Přikryl, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2007, -
Pages
    s. 130-131
Year
    2008
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN sv. 2007: 978-80-7075-708-6
    Překlad názvu: Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) at Rysova hora locality in Rožnov pod Radhoštěm (Middle Oligocene, Czech Republic
    Rozsah: 2 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    fish
    Paleogene
    Western Carpathians
Keyword
    Glarisianus
    Gonostomatidae
    Hora
    Lokalitě
    Oligocenní
    Radhoštěm
    Rožnov
    Rysova
    Scopeloides
    Stomiiformes
    Středně
Abstract (in czech)
   Příspěvek popisuje a diskutuje nález gonostomatidní ryby Scopeloides sp. z menilitových vrstev na lokalitě Rysova hora (střední oligocén). Jde o první zaznamenaný výskyt tohoto taxonu na lokalitě. Jeho přítomnost indikuje zónu IPM1.
Abstract (in english)
   The paper presents occurrence and description of gonostomatid fish Scopeloides sp. from menilitic shales at the lokality Rysova hora (Middle Oligocene). It is the first occurrence of the representatives of the genus Scopeloides at this locality and it shows the presence of the IPM1 zone there.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012