Record details

Title
    Sea-level changes and geochemical anomalies across the Cenomanian-Turonian boundary: Pecínov quarry, Bohemia
Author
    Čech, S.
    Hladíková, J.
    Hradecká, L.
    Moses, J. A. Jr.
    Svobodová, Marcela
    Uličný, D.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Vol./nr.
    Roč. 132, -
Pages
    s. 265-285
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/93/0344, GA ČR
    Projekt: GA205/94/1744, GA ČR
Keyword
    Across
    Anomalies
    Bohemia
    Boundary
    Cenomanian-Turonian
    Changes
    Geochemical
    Pecínov
    Quarry
    Sea-level
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012