Record details

Title
    Seasonal and long term trends in mine water composition
Other titles
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.