Record details

Title
    Seasonal variability of selected chemical, physical and hydraulic properties of agricultural soils
Author
    Jirků, V.
    Kodešová, R.
    Rohošková, M.
    Žigová, Anna
Conference
    Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmospheric system : International poster day and Institute of Hydrology Open Day (17. : 2009.11.12 : Bratislava, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions
Pages
    S. 267-276
Notes
    Projekt: GA526/08/0434, GA ČR
    Překlad názvu: Sezonní variabilita vybraných chemických, fyzikálních a hydraulických vlastností zemědělských půd
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    agricultural soils
    seasonal variability of soil properties
    soil hydraulic properties
Keyword
    Agricultural
    Chemical
    Hydraulic
    Physical
    Properties
    Seasonal
    Selected
    Soils
    Variability
Abstract (in czech)
   V roce 2007 a 2008 byla studována sezonní variabilita půdních vlastností povrchových horizontů 3 půdních typů. Na všech lokalitách byla zjištěna mírná variance hodnot pH v roce 2007 i 2008. Obsah organické hmoty, parametre kvality organické půdní hmoty a stabilita půdních agregátů byly v prvním roce na všech lokalitách výrazně variabilnější než v druhém roce.V průběhu prvního roku byly také variabilnější hodnoty pórovitosti a půdní hydraulické vlastnosti než v průběhu druhého roku.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012