Record details

Title
    Seasonal variability of soil aggregate stability
Author
    Jirků, V.
    Kodešová, R.
    Kozák, J.
    Rohošková, M.
    Žigová, Anna
Conference
    European Geosciences Union General Assembly (19.04.2009-24.04.2009 : Vienna, Rakousko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts
Pages
    Roč. 11, - (2009), , , EGU2009-6341-3-EGU2009-6341-3
Notes
    Projekt: GA526/08/0434, GA ČR
    Překlad názvu: Sezónní variabilita stability půdních agregátů
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    seasonal variability
    soil aggregate stability
    soil types
Keyword
    Aggregate
    Seasonal
    Soil
    Stability
    Variability
Abstract (in czech)
   Sezónní variabilita půdních vlastností změřených v povrchových horizontech třech půdních typů (hnědozem modální, šedozem modální, kambizem modální) byla studována v letech 2007 a 2008. Každý měsíc byly odebírány neporušené a porušené půdní vzorky na stanovení objemové hmotnosti, pórovitosti, poměru nekapilárních a kapilárních pórů, pHKCl a pHH2O, organické půdní hmoty a její kvality, stability agregátů s použitím WSA indexu a mikromorfologických vlastností. Výsledky ukazují, že stabilita půdních agregátů zavisí od stadia vývoje kořenové zóny, zpracování půdy a klimatických podmínek. Větší stabilita agregátů a rovněž větší rozsah změřených hodnot byl zjištěn v roce 2007. Stabilita agregátů odpovídá struktuře agregátů a vývoji půdních pórů, které byly dokumentovány mikromorfologicky a hodnoceny s použitím poměru nekapilárních a kapilárních pórů změřených v neporušených půdních vzorcích.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012