Record details

Title
    Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian Area (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Rudolf J. Prokop, Václav Petr
Author
    Petr, Václav
    Prokop, Rudolf J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 170, č. 1-4
Pages
    s. 105-106
Year
    2001
Notes
    1 fot., 3 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Subject group
    Barrandien
    Crinoidea
    Echinodermata
    lokalita fosiliferní
    muzeum
    pražská pánev
    přídolí
    sbírka
    silur
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Podolí
Keyword
    1899
    Area
    Barrandian
    Crinoid
    Czech
    Find
    Haueri
    Jahn
    Limestone
    Přídolí
    Republic
    Second
    Silurian
    Upper
    Vletavicrinus
    Waagen
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012