Record details

Title
    Second meeting of the Czech Geological Society and 84th anniversary meeting of the Geologische Vereinigung in Prague
Statement of responsibility
    Miroslav Štemprok
Author
    Štemprok, Miroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 4
Pages
    p. 95-96
Year
    1994
Notes
    2 fot.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    konference
    mezinárodní spolupráce
    organizace geologie
Keyword
    84th
    Anniversary
    Czech
    Geological
    Geologische
    Meeting
    Prague
    Second
    Society
    Vereinigung
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012