Record details

Title
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
Statement of responsibility
    A. Nagymarosy
Author
    Nagymarosy, András
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
Pages
    s. 592
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    cyklus sedimentační
    flyšové pásmo Západních Karpat
    konference
    paleogén
    pánev sedimentační
    podmořský kužel
    regrese
    stratigrafie sekvenční
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Maďarsko
    Morava (Česko)
    Rumunsko
    Slovinsko
Keyword
    Alpine-Carpatho-Pannonian
    Boundary
    Order
    Paleogene
    Second
    Sequence
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012