Record details

Title
    Secondary arsenic minerals in the environment: A review
Author
    Drahota, Petr
    Filippi, Michal
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Environment International
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 8
Pages
    s. 1243-1255
Year
    2009
Notes
    Projekt: KJB300130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Sekundární minerály arzenu v přírodních systémech: Revize
    Rozsah: 13 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arsenic
    environmental sample
    environmental stability
    secondary arsenic mineral
    solubility
Keyword
    Arsenic
    Environment
    Minerals
    Review
    Secondary
Abstract (in czech)
   Znalost vazby arzenu v pevných materiálech je velmi významná při studiu stability a mobility As ve přirozeně kontaminovaných půdách nebo znečištěných průmyslových oblastech. Výzkum těchto systémů prokázal, že v mnoha případech hraje hlavní roli minerály As, které kontrolují mobilitu As na rozhraní pevná fáze-roztok. Tato práce vyjmenovává nejvýznamnější sekundární minerály v těchto systémech, shrnuje informace o jejich vzniku, výskytu, environmentální stabilitě, termodynamických hodnotách a navrhuje možné cesty v jejich dalším studiu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012