Record details

Title
    Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
Author
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů
Pages
    1
Keyword
    Lokalit
    Luleč
    Lulečských
    Olšany
    Prostředí
    Příkladě
    Sedimentární
    Slepenců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014