Record details

Title
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvádoru
Other titles
    Břízová E., Havlíček P., Vorel T.: Sediments of tectonically pre-disposed basins in E part of El Savador
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Vorel, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2004
Thesaurus term
    El Salvador, Quaternary, palynology, sedimentology, ash tuff
Keyword
    Depresí
    Salvádoru
    Sedimentární
    Tektonicky
    Východním
    Výplně
    Založených
Abstract (in czech)
   Sedimentární výplně tektonicky založených depresí obsahují sedimenty typu: jíly, silty, písky a štěrky. Jejich mocnost místy dosahuje až 5 m. Sedimenty obsahují zvětralý materiál andesitové a pyroklastické redepozice splavovaný do deprese. Byla provedena pylová analýza jílů s organickou příměsí pro zjištění obrazu vegetace v okolí pánve.
Abstract (in english)
   Břízová E., Havlíček P., Vorel T.: Sediments of tectonically pre-disposed basins in E part of El Savador
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014